In Spain, until recently opening a store or any other kind of business was quite a difficult matter, mainly due to the extreme burocracy that rules the country. However, aware of the necessity to make it much easier for entrepreneurs  to set up there store, restaurant, or whatsoever, finally things are changing. In most cases, in stead of waiting for the local authorities to approve all the technical documentation that is demanded, it now only requires a recognized technician, e.g. an architect, to sign a so-called “declaration of responsability” in order to start the new business. With this new procedure, we have been able to open a series of shoe-stores for the famous “Crocs” brand within two months from signing the rental contract for each unit!

In Spanje was het openen van een winkel of welke andere bedrijfsactiviteit dan ook tot voor kort een behoorlijk ingewikkelde zaak, voornamelijk vanwege de extreme burocratie in het land. Echter, doordrongen van de noodzaak om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om hun winkel, restaurant, of wat voor zaak dan ook te openen, is dit eindelijk aan het veranderen. In de meeste gevallen hoeft niet alle technische documentatie die ingediend moet worden eerst door de gemeente goedgekeurd te worden alvorens de activiteit op te kunnen starten en volstaat een zogenaamde “verantwoordelijkheidsverklaring” van een gekwalificeerd technicus, bijvoorbeeld een architect. Met deze nieuwe procedure is het ons gelukt om een serie schoenenwinkels voor het bekende “Crocs” merk in minder dan twee maanden vanaf de ondertekening van het huurcontract geopend te krijgen!

In Spain, until recently opening a store or any other kind of business was quite a difficult matter, mainly due to the extreme burocracy that rules the country. However, aware of the necessity to make it much easier for entrepreneurs  to set up there store, restaurant, or whatsoever, finally things are changing. In most cases, in stead of waiting for the local authorities to approve all the technical documentation that is demanded, it now only requires a recognized technician, e.g. an architect, to sign a so-called “declaration of responsability” in order to start the new business. With this new procedure, we have been able to open a series of shoe-stores for the famous “Crocs” brand within two months from signing the rental contract for each unit!

In Spain, until recently opening a store or any other kind of business was quite a difficult matter, mainly due to the extreme burocracy that rules the country. However, aware of the necessity to make it much easier for entrepreneurs  to set up there store, restaurant, or whatsoever, finally things are changing. In most cases, in stead of waiting for the local authorities to approve all the technical documentation that is demanded, it now only requires a recognized technician, e.g. an architect, to sign a so-called “declaration of responsability” in order to start the new business. With this new procedure, we have been able to open a series of shoe-stores for the famous “Crocs” brand within two months from signing the rental contract for each unit!