Diensten

CÈDULA D’HABITABILITAT (bewoonbaarheidsverklaring)

Iedere woning in Catalonië moet over een bewoonbaarheidsverklaring beschikken; de zogenaamde  Cèdula d’Habitabilitat. Dit certificaat is noodzakelijk om aansluiting van water en electriciteit te krijgen. Bij nieuwbouw wordt  de Cèdula bij de oplevering verstrekt. Bij overdracht van een bestaande woning heeft de verkoper de plicht om de Cèdula aan de koper te overhandigen. Ook kan de Cèdula verlopen zijn.

Voor het verkrijgen van een Cèdula is een verklaring van de architect nodig dat de woning inderdaad aan alle eisen van bewoonbaarheid voldoet. Normaal gesproken kunnen wij u binnen 24 uur aan een dergelijke verklaring helpen; tevens wikkelen wij de verdere afwikkeling met de Generalitat vlot af.

TECHNISCH ONDERZOEK

Het kopen van een bestaand huis in Spanje kan een aantrekkelijke optie zijn, zeker nu de huizenprijzen fors gedaald zijn als gevolg van de crisis.  Maar niet alles wat er de laatste jaren gebouwd is, is van uitmuntende technische kwaliteit. Alvorens tot aankoop van een huis over te gaan is het daarom verstandig een uitgebreid technisch onderzoek door een erkende architect uit te laten voeren. Voor een schappelijke prijs heeft u dan de zekerheid niet voor verrassingen te komen staan.

AANKOOPADVIES VOOR BOUWGROND

Behalve met technische rapporten staan wij u ook terzijde bij de aankoop van uw bouwperceel. Met een jarenlange ervaring kunnen wij u meestal binnen enkele dagen volledig uitsluitsel geven over alle juridische aspecten van het perceel, of dit vrij van lasten is, wat er op gebouwd mag worden, etcetera.

BEDRIJFSVERGUNNINGEN

Voor de meeste bedrijfsactiviteiten in Spanje heeft u een bedrijfsvergunning nodig. Wij zijn u van dienst met het opstellen van alle technische documentatie die daarvoor noodzakelijk is.

LEGALISATIES

Het komt in Spanje vaker voor dan u denkt: op een dag ligt er een brief van de gemeente in de bus en blijkt het zwembad van uw mooie huis nooit gelegaliseerd te zijn. Of de later aangebouwde garage. In dergelijke gevallen is het voor ons meestal mogelijk dit met een goedkeuring achteraf in orde te brengen.

ITE (PERIODIEKE GEBOUWENKEURING)

Sinds kort is er in Spanje een verplichte periodieke gebouwenkeuring. In eerste instantie is dit bedoeld voor oudere woongebouwen, maar gaandeweg zal deze keuring ook voor de meer recente woningvoorraad verplicht gaan worden. Wij zijn volledig bevoegd voor het uitvoeren van deze keuring.