Arquitectura

Arquitectura és donar forma a l’espai. Per suposat. Però arquitectura també és el resultat d’un diàleg intensiu entre client i arquitecte. Si més no, així ho creiem nosaltres. Ens agrada escoltar. Intentar captar l’essència de l’encàrrec. Traduir-ho en esbossos, primer conceptuals, després cada vegada més concrets. Afinar. Fer maquetes. Fins arribar a un disseny amb el qual el client es pugui identificar. Realitzable. Amb aportacions específiques nostres, bassades en el nostre coneixement i experiència. Un disseny bonic, però amb aspectes pragmàtics en temes com el control de despeses, clima interior, manteniment i, cada vegada més, l’aplicació de criteris mediambientals. I amb un clar fil conductor: el nostre fantàstic clima mediterrani, on moltes vegades els espais que non són estrictament interiors o exteriors formen la veritable ànima de l’habitatge.