House S-K

Aquesta casa, en un imposant lloc en la Costa Brava, just per sota de l’ermita de Sant Elm, té una distribució senzilla en split-level, adaptant-se així a la perfecció al terreny.

House S-K

Esta casa, en un imposante lugar en la Costa Brava, justo debajo de la ermita de Sant Elm, tiene una distribución sencilla en split-level, adaptandose así a la perfección al terreno.

House S-K

Dit huis op een imposante lokatie aan de Costa Brava, iets onder de kapel van Sant Elm, heeft een eenvoudige plattegrond met een split-level waarmee het zich als het ware in het terrein nestelt.

House S-K

This house, on an imposing location at the Costa Brava, just under de chapel of Sant Elm, has a simple floorplan with a split-level through which it adapts perfectly to the plot.