House K&W

Una casa tradicional d’una serie de tres casa semblants, realitzades per a un promotor comercial.

Casa K&W

Una casa tradicional de una serie de tres casas similares, realizadas para un promotor comercial.

Huis K&W

Een traditioneel huis uit een serie van drie soortgelijke huizen, gebouwd voor een projectontwikkelaar.

House K&W

A traditional house from a series of three similar houses, built for a comercial promotor.