Energie-certificaat voor huizen in Spanje een feit!

Eindelijk is de energie-certificatie van gebouwen in Spanje een feit. De vraag die we het meest krijgen is: “Voor welke gebouwen is de certificatie verplicht?” En het antwoord is in grote lijnen: alle nieuwbouw, en bestaande bouw op het moment van verkoop of verhuur. Uitzondering zijn huizen die aantoonbaar minder dan 4 maanden per jaar bewoond worden. Ons bureau is is volledig voorbereid om uw energie-certificaat te regelen!