Bescherming tegen Radon in Spaans bouwbesluit

In de meest recente versie van het Spaanse bouwbesluit is voor het eerst ook een hoofdstuk opgenomen waarin de minimaal vereiste bescherming tegen het radioactieve Radon wordt vastgelegd. Radon is een gas dat overal in de natuur voorkomt en in de loop der tijd deeltjes afscheidt die zich aan andere stofdeeltjes hechten. Wanneer we deze deeltje inademen geven ze straling af in de longen die de kans op het ontstaan van longkanker vergroten. We worden daar met name binnenshuis aan blootgesteld. Dat kan via het contact tussen ons huis en de grond eronder, maar ook door het Radon dat is opgehoopt in bouwmaterialen die bodembestanddelen bevatten, zoals beton en baksteen. Langdurige blootstelling aan Radon kan schadelijk zijn, maar wordt ook beïnvloed door andere factoren zoals met name roken.

In het Spaanse bouwbesluit is nu vestgelegd in welke gemeentes van nature meer Radon aanwezig is in de bodem en welke maatregelen daartegen moeten worden genomen. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een beschermende folie, al dan niet in combinatie met een geventileerde kruipruimte. Een alternatief is het verlagen van de gasdruk in de ondergrond. De maatregelen gelden voor zowel voor nieuwbouw als voor uitbreiding van bestaande bouw.

In Catalonië komen diverse gebieden met een verhoogde Radon concentratie voor, met name (maar niet uitsluitend) in de kuststrook ten noorden van Barcelona en in de Pyreneeën, en bijvoorbeeld ook in de regio Tarragona.

Neem VOOR NADERE INFORMATIE vrijblijvend contact met ons op!