22nd Gener 2015

Renovació de façanes

En molts casos, la necessària renovació de façanes en edificis de certa edat es limita a una senzilla substitució del seu revestiment. Realment... more